Støtte kan være vigtig både for den person, der har problemet, men også pårørende. Når et menneske bliver udsat for en voldsom hændelse eller et alvorligt problem, vil det altid også påvirke de mennesker, der er tættest på.

Der kan også opstå pludselige og uventede belastninger, som man er helt uforberedt på (voldsomme hændelse som vold, overfald, hjemmerøveri, færdselsuheld, alvorlig sygdom og død i omgangskredsen, afskedigelse fra arbejde, skilsmisse osv.).

Her kan ens tidligere erfaringer og reaktionsmåder nogle gange ikke være tilstrækkelige til, at man kan forstå og beherske den aktuelle situation. Udløserne kan være meget forskellige, men er typisk en trussel mod ens fysiske eksistens, sociale identitet og tryghed.

Støtte til pårørende kan være nødvendigt igennem de forskellige faser i en krise. Målet er bearbejdning af det skete, således at man kan orientere sig i sit liv ud fra de forandrede vilkår.

Vi har igennem vores arbejde i politiet prøvet stort set alt og kan derfor med den indsigt og viden støtte jer igennem denne svære tid. Både i vores praksis, men også hjemme hos jer skulle der være behov for det.

Kontakt mig for yderligere informationer.