Defusing er en delvist struktureret aflastningssamtale, som finder sted umiddelbart efter hændelsen. Her drøftes episoden med de personer, der var til stede og involveret i episoden. Hensigten er at skabe en forståelse af det, der er sket, og dæmpe oplevelsen af angst og kaos. Desuden er samtalen med til at forebygge en umiddelbar skadevirkning af hændelsen (defuse = afværge/inaktivere).

Det er vigtigt at defusing sker hurtigt efter hændelsen for at undgå de ofte negative reaktioner som kan opstå efter en voldsom hændelse.

Defusingen kan inddeles i tre faser:

  1. Introduktion, rammen om mødet sættes: hvor lang tid er der, hvordan foregår det, og hvad er formålet med defusingen?
  2. Fælles udforskning af hændelsen og forløbet samt introduktion til mulighed for yderligere hjælp.
  3. Information om de normale reaktioner, gode råd om krisehåndtering og eventuelle aftaler om opfølgning og debriefing.