Debriefing er en formaliseret, systematisk krisepsykologisk indsats, der samler den gruppe medarbejdere, der har været involveret i eller overværet en voldsom hændelse, og eventuelt deres leder.

Debriefing har til formål at minimere skadevirkningerne efter en voldsom hændelse, så psykiske mén forebygges. Debriefing gennemføres få dage efter hændelsen, når de umiddelbare følelsesmæssige reaktioner er stilnet af.
Samtalen skal ledes af en person, der er uddannet til det og har erfaring med debriefing. Deltagernes tanker, følelser og reaktioner tales igennem for sammen at bearbejde hændelsen og skabe både en fælles og individuel forståelse for hændelsen, herunder egne og andres reaktioner.

Debriefing inddeles i syv faser:

Introduktion, rammen om mødet sættes, og formålet med debriefingen forklares.
Fælles udforskning af hændelsen gennem individuelle oplevelser.
Tankefase, lederen af debriefingen spørger ind til de involverede medarbejderes tanker før, under og efter hændelsen.
Sanseindtryk, de involverede sætter ord på forskellige sanseindtryk under hændelsen.
Reaktionsfase, de involverede lærer at genkende og håndtere reaktioner på hændelsen.
Normaliseringsfase, deltagerne drøfter redskaber til håndtering af traumatiske hændelser.
Fremtidsplanlægning, deltagernes behov for eventuel opfølgning drøftes, og lederen af debriefingen opsummerer hele forløbet.