Når først den fysiske konflikt er en realitet, og der ikke er mulighed for at forebygge en yderligere eskalering, så går konflikten over i decideret magtanvendelse.

En ekstrem situation med potentielt ekstreme følger, hvis ikke den bliver håndteret taktisk forsvarligt for såvel én selv som modparten og omgivelserne.

Vi underviser i magtanvendelse, som….

ikke er baseret på en skabelon-model, da virkeligheden sjældent ligner skabelonerne.
er baseret på et KONCEPT, der kan forandre sig med situationen, uanset hvad den indebærer. Et koncept der i princippet er eviggyldigt i enhver form for magtanvendelses-situation.

Fysisk fokus
Kurserne kræver fysisk skarphed og koordinationsevne samt evnen til at fastholde et køligt taktisk overblik i en ekstrem fysisk situation, hvor livet er på spil.

Magtanvendelseskurserne henvender sig eksempelvis til livvagter, specialenheder i politiet, militært personale og særlige former for sikkerhedspersonale.