Traditionelt betragter vi mennesker konflikter som noget negativt, og vi forsøger så vidt muligt at navigere uden om dem. Det kan der naturligvis være sund fornuft i nogle gange, men som regel skyldes det, at vi ikke har lyst, evne eller vilje til at håndtere konflikten. Vi skubber den i stedet foran os i håb om, at den går væk. Men det gør den sjældent.

På mine kurser giver vi deltagerne et proaktivt “mindset” til at håndtere konflikter med. De lærer at forandre sig selv med situationer i konstant forandring og at skabe de nødvendige forandringer af situationen, hvis det er nødvendigt. Den vigtigste målsætning er derfor at inspirere kursisterne til at ændre deres måde at tænke på, når det gælder konflikter.

Konfliktens væsen

Når vi håndterer konflikter, har de fleste mennesker en adfærd, der tager udgangspunkt i deres angst for den fysiske konflikt. Med god grund for det er den del af konflikten, vi helst skal udgå. Men vi risikerer at træffe dårlige beslutninger i optakten til den fysiske konflikt, hvis ikke vi forstår, hvad den indebærer. Ofte eskalerer vi konflikten til netop af blive fysisk, fordi vi ikke forstår vores angst og kroppens signaler godt nok.

Jeg giver den fysiske konflikt en central plads for at lære at konflikthåndtere forebyggende. Jeg har selv stået i alverdens konfliktsituationer på daglig basis i mere end 40 år tilsammen, og jeg angriber konflikthåndtering fra den fysiske vinkel fordi:

  • Kamp er en meget lille del af en fysisk konflikt, hvis man håndterer den rigtigt.
  • Formålet med at se på fysiske konflikter som konflikthåndteringi stedet for kamper netop at hæve sig op over behovet for kamp.
  • Det giver konflikthåndteringen en nedtrappende og forebyggende effekt at forstå kroppens signaler og kunne agere ud fra det.
  • Kunsten ved konflikthåndtering er at graduere den fysiske konflikt til et absolut minimum og bruge det som afsæt til noget kommunikativt.

Fra stresszone til komfortzone

For at lære at håndtere konflikter ordentligt kræver det, at man har prøvet at befinde sig i den særlige stresszone, som en fysisk konflikt er. Ellers har man ingen konkret forståelse for, hvad vi taler om. De fleste mennesker reagerer helt anderledes i en sådan stresszone, end de forestiller sig.

Men i stedet for at skabe den stresszone gennem kamp, så skaber jeg den gennem leg. Kombinationen af fysiske lege og de udfordringer der ligger i situationsspil giver deltagerne evnen til at tackle konflikter på forskellige måder. Herunder at slippe angsten for konflikten. Vi kalder det “learning by playing”.

Min særlige metodik medfører, at deltagerne går fra vores kurser mere afklarede, end da de kom, og deres forandringsvilje og evne til at tage ansvar flytter sig altid i positiv retning.

Kontakt mig venligst for yderligere oplysninger.