“Jeg er den du kan dele det hele med uden at blive misforstået.”

Michael Molin

At være i uniform kræver mange ting. Man skal for eksempel kunne løse opgaver, der potentielt er i konflikt med den, man er som person. Det kan være svært at håndtere efterhånden, som den slags erfaringer hober sig op gennem årene, og det er næsten umuligt at tale med andre om, hvis ikke de selv har prøvet det.

Måske allervigtigst så er det at være i uniform et kald, som vi prioriterer over alt andet i vores liv. Herunder familie og venner. Det kan være ekstremt udfordrende gang på gang at skulle ofre eksempelvis børnenes fødselsdage, familiens julefrokost eller den romantiske middag med ægtefællen, fordi arbejdet kalder. De færreste i ens omgivelser har lyst til at acceptere den slags i længden, og hvad værre er: de forstår det ikke.

I takt med at de indre konflikter hober sig op, og omgivelsernes frustrationer over én tager til i styrke, befinder man sig i et mentalt spændingsfelt, der er umuligt at tackle på egen hånd. Man har brug for nogen at tale med om det, og det ender som regel med at blive en kollega, fordi de som udgangspunkt har lettere ved at sætte sig ind i tingene end både ægtefælle og venner. Desværre er ens kolleger ikke altid klædt på til at håndtere sådanne samtaler. De mangler simpelthen de terapeutiske redskaber til det.

Jeg kan hjælpe med netop det. Jeg fungerer som den terapeutiske samtalepartner, som du kan dele det hele med uden at blive misforstået. Jeg kan både tale med dig i uniform og med din ægtefælle. Jeg kan også tale med jer sammen. Jeg har sågar mulighed for at inddrage eventuelle børn i processen, hvis det viser sig gavnligt.

Jeg har set det hele, og jeg har prøvet det hele. Skilsmisser, sammenbrud, karrieremæssig deroute. Alt det forfærdelige. Lige så vel som vi har oplevet det gode i form af at redde ægteskabet, genetablere kærligheden og skabe et velfungerende familieliv, der har forståelse for ens arbejde i uniform.

Hos mig kan du føle dig hjemme og skabe fundamentet for de forandringer, du ønsker dig. Formålet er altid, at du bliver klogere på dig selv og dine måder at være til stede i livet på, så du kan være din egen bedste hjælp fremadrettet.