Når jeg planlægger et foredrag, starter jeg med at tale med kunden for at få en forståelse af deres mål og præferencer. Jeg spørger ind til emner, de gerne vil have behandlet, og hvilke budskaber de ønsker at formidle til deres publikum. Derefter arbejder jeg på at sammensætte en præsentation, der er relevant, informativ og engagerende. Jeg bruger mine faglige kompetencer og erfaringer til at vælge de bedste emner og finde de mest relevante eksempler og case studies. Jeg stræber efter at give en helhedsorienteret tilgang i mine foredrag ved at kombinere forskellige emner og perspektiver. Dette kan omfatte aspekter som lederskab, motivation, teambuilding, personlig udvikling eller specifikke brancherelaterede emner. Under selve foredraget tilpasser jeg mig løbende til publikum og deres reaktioner. Jeg sørger for at være lydhør over for deres spørgsmål og kommentarer og justerer præsentationen efter behov. Mit mål er altid at levere et foredrag, der er relevant, inspirerende og opfylder kundens forventninger. Ved at skabe en individuel dialog og tilpasse indholdet til den enkelte kunde sikrer jeg, at hvert foredrag er unikt og skræddersyet til deres specifikke behov og ønsker. Foredrag 1.”Det perfekte team – mulighed eller illusion” Dette foredrag handler om hvorvidt det kan det lade sig gøre at skabe det perfekte team – eller er det blot en illusion? Terroranslag, bandekrig og omfattende ressourcemangel har tvunget et danske politi til at tænke kreativt – også i relation til teamdannelse og optimal ressourceanvendelse. Med udgangspunkt i denne udfordring giver Michel Molin et indblik i de strategiske overvejelser i løsningen af denne opgave. Dette omfatter bl.a. arbejdet med den følelsesmæssige intelligens, selverkendelse, selvregulering, motivation, empati og sociale færdigheder. Det omfatter hensyn til de forventninger, holdninger, frygt og følelser, der repræsenteres i teamet. Og det omfatter anerkendelse af og optimal udnyttelse af de kompetencer & erfaringer, således at teamets svage side styrkes og stærke sider videreudvikles. Illusion eller muligt?

DETALJER

Ønsker du at booke dette foredrag, så kontakt mig på terapi@michaelmolin.dk , og vi kan drøfte for mulighederne for jeres ønsker og priser Foredrag 2. “Terrorens mange ansigter & krisehåndtering” Dette foredrag handler om Terrorens mange ansigter & krisehåndtering.
  • Terrorens mange ansigter
  • Terror & Krise håndtering
  • Belastende faktorer i arbejdet
  • Er du klar’ & Cooldown – Den mentale og operativ parathed i arbejdet med borgervendt kontakt
  • Den mentale tilstand  (Coopers Color code, beskriver i en farveskala, Hvid, gul, orange og rød, de forskellige grader af en person mentalte tilstand & opmærksomhed til håndteringen af en given situation og ikke en given situations farlighed.
  • Hormoninduceret stress.
  • Personlige ritualer, planlægning, forberedelse til pludselig opstået situation.
Det kunne være nogle af temaerne jeg kommer ind på. Skriv eller ring gerne til mig om nærmere vedr. pris