Det perfekte team – mulighed eller illusion

Dette foredrag handler om hvorvidt det kan det lade sig gøre at skabe det perfekte team – eller er det blot en illusion?

Terroranslag, bandekrig og omfattende ressourcemangel har tvunget et danske politi til at tænke kreativt – også i relation til teamdannelse og optimal ressourceanvendelse. 

Med udgangspunkt i denne udfordring giver Michel Molin et indblik i de strategiske overvejelser i løsningen af denne opgave. Dette omfatter bl.a. arbejdet med den følelsesmæssige intelligens, selverkendelse, selvregulering, motivation, empati og sociale færdigheder. Det omfatter hensyn til de forventninger, holdninger, frygt og følelser, der repræsenteres i teamet. Og det omfatter anerkendelse af og optimal udnyttelse af de kompetencer & erfaringer, således at teamets svage side styrkes og stærke sider videreudvikles. Illusion eller muligt?

DETALJER

Ønsker du at booke dette foredrag, så kontakt mig på terapi@michaelmolin.dk , og vi kan drøfte for mulighederne for jeres ønsker og priser

Terrorens mange ansigter & krisehåndtering

Dette foredrag handler om Terrorens mange ansigter & krisehåndtering.

  • Terrorens mange ansigter
  • Terror & Krise håndtering 
  • Belastende faktorer i arbejdet
  • Er du klar’ & Cooldown – Den mentale og operativ parathed i arbejdet med borgervendt kontakt
  • Den mentale tilstand  (Coopers Color code, beskriver i en farveskala, Hvid, gul, orange og rød, de forskellige grader af en person mentalte tilstand & opmærksomhed til håndteringen af en given situation og ikke en given situations farlighed.
  • Hormoninduceret stress.
  • Personlige ritualer, planlægning, forberedelse til pludselig opstået situation.

Det kunne være nogle af temaerne jeg kommer ind på.
Skriv eller ring gerne til mig om nærmere.
Pris for et foredrag på ca. 90 min. er 15.000 kr.