Ved One Mind er det muligt at gennemgå følgende 3 niveauer af førstehjælpsuddannelse:

Uddannelsesniveau “minimum”, der består af modulerne,
Hjerte-lunge-redning og Livreddende førstehjælp. Samlet varighed 6 timer.

Uddannelsesniveau “mellem”, der består af modulerne,
Hjerte-lunge-redning, Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved sygdomme og Førstehjælp ved tilskadekomst. Samlet varighed 12 timer.

Uddannelsesniveau “højt”, der består af modulerne,
Hjerte-lunge-redning, Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved sygdomme, Førstehjælp ved tilskadekomst, genoplivning med hjertestarter og Rutinering i livreddende førstehjælp A, B og C. Samlet varighed 24 timer.

Vi ønsker at møde vores kunders behov, hvorfor der kan laves særlige førstehjælpskursus rettet til netop jeres målgruppe og arbejdsområde.