Kursus I Fælles Forældreansvar (KIFF) handler om, hvordan man som ekspartnere og forældre kan etablere et godt samarbejde med udgangspunkt i barnets behov.

Når der er børn involveret i et parforhold, der bryder sammen, så går det altid ud over børnene i et eller andet omfang.

Men skaden kan begrænses og endda vendes til noget positivt for børnene, hvis forældrene er særligt opmærksomme på deres ansvar over for børnene. Herunder hvilke kommunikative redskaber de bruger.

KIFF er et kursus over 12 timer. Det er et pædagogisk tilbud – ikke terapi. Man deler ikke personlige ting med andre end den, man er på kursus med. Kurset giver viden om, hvad der fremmer og hæmmer god kommunikation, og I får enkle og anvendelige redskaber til samarbejde og problemhåndtering.

Derudover giver KIFF en basisviden om børns reaktionsmønstre på skilsmisser på forskellige alderstrin. I det hele taget sætter kurset fokus på barnets perspektiv og giver råd om nyttige og praktiske redskaber, når børn har to hjem.

Kurset kan bruges, når skilsmissen er en realitet, men det kan også bruges som en del af en afklaringsproces, hvis I er i tvivl om, hvad det kræver af jeres forældresamarbejde at blive skilt.