Formål:

De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af patienter/klienter.

Etiske regler for psykoterapeuter der er medlem af FaDP:
§ 1. En psykoterapeut skal støtte en klients eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens interesser.
§ 2. Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.
§ 3. Psykoterapeuten skal ligeledes sikre tavshedspligten om klienten både i grupper og under supervision.
§ 4. Psykoterapeuten er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre.
§ 5. Psykoterapeuten kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
§ 6. Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med klientens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt.
§ 7. Psykoterapeuten må ikke udnytte sin funktion som terapeut, hverken til fordel for sig selv eller til skade for klienten.
§ 8. Psykoterapeuten må ikke have intim eller privat omgang med en klient. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, det neutrale professionelle terapeutiske niveau skal bevares fuldt intakt også efter afsluttet behandling.
§ 9. Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis den professionelle terapeutiske kontaktform ophører, eller terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer / udviklingsønsker eller opgaver klienten har.
§ 10. Psykoterapeuten har ansvar for, at en igangværende terapi altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved henvisning til anden relevant form for terapi eller en anden terapeut.
§ 11. Psykoterapeuten har ansvar for sit faglige niveau ved at tage supervision og efteruddannelse.
§ 12. Hvis psykoterapeuten får personlige problemer, skal denne søge støtte til, hos egenterapeut og / eller supervisor vurdering af egen faglig habilitet.
§ 13. Psykoterapeuten har ansvar for at informere klienten om terapeutens etiske regler og andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder, og skal selv have et regelret forhold til både myndigheder og kolleger.
§ 14. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra foreningen.