Efterforskning behøver ikke kun være for politiet. Det er et håndværk, som kan overføres på mange andre sammenhænge. Eksempelvis evnen til at udrede komplicerede sager – med et menneskeligt ansigt.

Det hænger sammen med, at efterforskning er indbegrebet af taktisk konflikthåndtering og kommunikation på én og samme tid.

På den ene side kræver det et enormt taktisk overblik, så efterforskningen hele tiden bevæger sig i den rigtige retning. Der skal træffes nogle klare valg i processen.

På den anden side er efterforskningshåndværket en menneskelig proces. Der skal tales med vidner, afhøres mistænkte og kommunikeres klart kolleger imellem.

To slags efterforskningskurser

  • Efteruddannelse af militærpoliti, sikkerhedsenheder og opklaringsenheder.
  • Efteruddannelse af civilt personale med henblik på at effektivisere processtyring, kommunikation og samarbejde i komplicerede sagsgange.

Udfordrende situationsspil
Gennem forskellige former for situationspil bliver deltagerne udfordret i at tage stilling til alvorlige og komplicerede sammenhænge, som de er nødt til at træffe klart prioriterede valg ud fra.

På baggrund af det lærer deltagerne at kommunikere og samarbejde indbyrdes på en måde, der understøtter efterforskningen. Samtidig bliver de konfronteret med dem selv og deres egne begræsninger på en sådan måde, at de bliver nødt til at gå nye veje for at bevare det taktiske overblik i situationen.

Forandringsvillighed og samarbejde
Konsekvensen er, at deltagerne gennem efterforskningen lærer værdien af forandringsvillighed og brugen af de konkrete redskaber, der er forbundet med komplicerede processer i konstant forandring.

Efterforskningkurserne er dermed forbundet med stor personlig udvikling, lige så vel som en stor samarbejdseffekt på tværs af faggrupper.