Michael Molin

Jeg hedder Michael Molin (f. 1971) og er uddannet politibetjent og har i min karriere i politiet beskæftiget mig med en bred vifte af operative politiopgaver og har i den sammenhæng blandt andet specialiseret sig i taktisk konflikthåndtering, kommunikation under stress og den mentale og den operative mentale parathed.

Jeg er desuden uddannet i følgende:

  • Struktureret Krise- og Traumebearbejdning (SKT) Intragrations arbejde, ved Center for beredskabspsykologi, som tager udgangspunkt i den norske RITS-metode (Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress) og er en videreudvikling af denne. Metoden er skabt på kognitivt, psykodynamisk og narrativt grundlag, ligesom den betjener sig af en række pædagogiske modeller.
  • ØFELDT-rehabiliterings & træningsterapeut.
  • NLP Terapeut (Neurolingvistisk programmering), formningen af vores sprog, sprogbrug i tanker og adfærd.
  • BAL Terapeut, (Eklektisk terapiform som er baseret på det fænomenologiske og oplevelsesorienteret, Gestaltterapi, kognitive & narrative terapi, Eksistentiel terapi, familieterapi samt TFT/EFT Tanke Felts Terapi/Emotionel Frihedsteknik, NLP & BAL analysen),
  • Certificeret PREP leder, (Relationspædagogik til forebyggelse & konfliktforståelse i parforholdet.)
  • Certificeret KIFF leder, (Relationspædagogik til forebyggelse & Konfliktforståelse i samlivsbruddet og i det fælles forældreansvar), Relationsterapeut & gestaltterapeut og har specialiseret sig i terapi for mennesker i uniform & parterapi.
  • EMOGRAPHICS,  certificeret Emograf og ekspert i at navigere i menneskelige tilstande, der styrker den følelsesmæssige intelligens og skaber en dybdegående viden om emotioner, følelser og læren herom. Som Emograf har jeg redskaberne til effektivt, at opbygge ressourcefyldte tilstande gennem følelsesmæssig om-programmering.

Endvidere har jeg studeret yoga, åndedrætsteknikker og meditation i regi af Art of Living, hvor jeg har taget en læreruddannelse.

Jeg har trænet kampkunst i mere end 30 år og har haft adskillige kungfu-skoler, før jeg blev politimand.

Jeg er kendt som et intenst og kærligt udviklingsmenneske, der insisterer på nødvendigheden af konstant forandring i takt med omstændighederne.

Igennem mere end ti år har Jeg undervist vagt- og sikkerhedsfirmaer, militærpoliti samt kommuner og sundhedsinstitutioner i taktisk kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg bor i København og er far til tre børn.