Michael Molin

Jeg hedder Michael Molin (f. 1971) og er Reg. Psykoterapeut med speciale inden for krise- og traumeterapi, parterapi og skilsmisserådgivning og er tidligere politibetjent med mere end 20 år tjeneste.

Jeg er endvidere stifter & direktør for Bifrost Recovery Center – Et nytænkende rehabiliteringscenter for PTSD-ramte mennesker i uniform, “synlig som usynlig” — der dagligt er i høj risiko for psykisk og fysisk vold. Fx politibetjente, fængselsbetjente, ambulancereddere, socialpædagoger, sygeplejersker, læger m.v.

Jeg er som psykoterapeut registreret  i Foreningen af Danske Psykoterapeuter – den eneste brancheforening i Danmark, som er er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeg har i min karriere i politiet beskæftiget mig med en bred vifte af operative politiopgaver. I den sammenhæng har jeg specialiseret mig i krisehåndtering, konfliktmægling og security awareness.

Herunder især kommunikation under pres samt mental og operativ parathed. Derudover har jeg beskæftiget mig indgående med kildeføring og relationsarbejde.

Jeg er desuden uddannet i følgende:

  • Certificeret psykoterapeut ved HEG Human Education Group
  • Struktureret Krise- og Traumebearbejdning (SKT) ved Center for Beredskabspsykologi. Metoden er skabt på kognitivt, psykodynamisk og narrativt grundlag, ligesom den betjener sig af en række pædagogiske modeller.
  • BAL Terapeut, (Eklektisk terapiform som er baseret på det fænomenologiske og oplevelsesorienteret, Gestaltterapi, kognitive & narrative terapi, Eksistentiel terapi, familieterapi samt TFT/EFT Tanke Felts Terapi/Emotionel Frihedsteknik, NLP & BAL analysen).
  • Certificeret PREP leder (relationspædagogik til forebyggelse & konfliktforståelse i parforholdet.)
  • Certificeret KIFF leder (relationspædagogik til forebyggelse & konfliktforståelse i samlivsbruddet og i det fælles forældreansvar).
  • Certificeret Emograf ved Emographics (Ekspert i at navigere i menneskelige tilstande, der styrker den følelsesmæssige intelligens og skaber en dybdegående viden om emotioner, følelser og læren herom. Som Emograf har jeg redskaberne til effektivt, at opbygge ressourcefyldte tilstande gennem følelsesmæssig om-programmering).
  • NLP Terapeut (Neurolingvistisk programmering), formningen af vores sprog, sprogbrug i tanker og adfærd.
  • ØFELDT-rehabiliterings & træningsterapeut.

Endvidere har jeg studeret mindfullness, yoga, åndedrætsteknikker og meditation i regi af Art of Living, hvor jeg har taget en læreruddannelse og derved udviklet en åndedrætsterapien Reboot & Recovery.

Jeg har trænet kampkunst i mere end 30 år og har haft adskillige kungfu-skoler, før jeg blev politibetjent.

Jeg er kendt som et intenst og kærligt udviklingsmenneske, der insisterer på nødvendigheden af konstant forandring i takt med omstændighederne.

Igennem mere end 10 år har jeg undervist vagt- og sikkerhedsfirmaer, militærpoliti samt kommuner og sundhedsinstitutioner i taktisk kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg bor i København og er far til tre børn.