Min terapiform er en kombination af Struktureret Krise- og Traumebearbejdning (SKT), kropsorienteret terapi, relationsbaseret terapi og eksistentiel terapi.

(SKT) tager udgangspunkt i den norske RITS-metode (Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress) og er en videreudvikling af denne. Metoden er skabt på kognitivt, psykodynamisk og narrativt grundlag, ligesom den betjener sig af en række pædagogiske modeller.

Kropsorienteret terapi vil sige, at din kropslige opmærksomhed inddrages i terapien. Kroppen husker, erfarer og taler sandt, også selv om det for eksempel er ubehag, vi helst ikke vil mærke.

Fokus på kropslig opmærksomhed kan støtte dig i evnen til at mærke, hvad dine sanser egentligt fortæller dig, så du får et bedre grundlag for, at registrere egne behov, egne grænser, egen lyst og ulyst.

Relationsbaseret terapi er et værktøj til at undersøge, hvordan du er i nuet med dig selv og i forhold til dine relationer. Derfor går relationen først og fremmest ud på, at du kan opleve tryghed i det terapeutiske rum på basis af relationen til din terapeut.

Eksistentiel terapi tager udgangspunkt i de grundliggende livsvilkår, som vi alle mennesker lever med. Det at blive set, hørt og mødt som de mennesker vi er, er i sig selv helende for os.